Lokaler och bostäder
i Arboga

Kontakta Sturestaden

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. Om du vill rapportera ett problem med din bostad eller lokal ber vi dig göra en serviceanmälan.

SERVICEANMÄLAN

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

När det oväntade inträffar och du behöver göra en serviceanmälan, vänligen ring 0589-15800.
Du kan också fylla i detta formuläret – Serviceanmälan bostäder

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

När det oväntade inträffar och du behöver göra en serviceanmälan, vänligen ring 0589-15800.
Du kan också fylla i detta formuläret – Serviceanmälan lokaler

Telefon

Postadress

Sturestadens Fastighets AB, Box 145, 732 23 Arboga

Org.nr.

556167-2063

Besöksadress

Herrgårdsgatan 21, 732 46 Arboga

Bankgiro

5870-0758

Våra medarbetare

Håkan Larsson
Verkställande direktör

Telefon:
0589-35 88 04

E-post:
hakan.larsson@sturestaden.se

Mikael Dahlqvist
Marknad

Telefon:
0589-610 177

E-post:
mikael.dahlqvist@bfl.se

Krister Larsson
Teknisk förvaltare

Telefon:
0589-610 174

E-post:
krister.larsson@sturestaden.se

Emil Johansson
Fastighetstekniker

Telefon:
0589-358 805

E-post:
emil.johansson@sturestaden.se