Sturestadens Fastighets AB

Sturestaden erbjudande är ett bra värdskap med tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi har strävan att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Sturestaden har en flexibel organisation med stor kompetens inom fastighetsbranschen.
Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företagsetableringar, kommunikationer och utbildning. I koncernen ingår också Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.
Vision

Sturestadens Fastighets AB är ett samhällsnyttigt företag!

Visionen om det samhällsnyttiga företaget är utgångspunkten för vårt arbete men det innebär också att samhällsnyttan ska vara affärsmässig. Vi strävar inte bara efter att skapa värden för såväl kunden som bolaget utan är samtidigt en aktör som bidrar till Arbogas utveckling i visionen att vara en attraktiv kommun för såväl företagande som boende – en plats för inspiration.

 

Utvecklingen skall ske på ett hållbart sätt och präglas av en helhetssyn, ett effektivt samarbete mellan kommunen och ett erfarenhetsutbyte kring stadsutveckling och näringslivsetablering där vi medverkar till att positionera Arboga inom regionen. Dialogen med kommunen är därför en prioriterad uppgift. Den ska vara framträdande och präglas av öppenhet.

Affärs­idé

Sturestadens Fastighets AB ska vara den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun och ”vara en del av Arbogas utveckling”

 

Detta innebär att:

  • Aktivt medverka till att utveckla kommunen som en attraktiv och efterfrågad etableringsort.
  • Äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationer, utbildning, handel, logistik och förvaltnings-/affärsverksamheter med varierat pris- och kvalitetsutbud.
  • Förädla beståndet, bygga och förvärva nya fastigheter i takt med efterfrågan.
  • Vara lyhörd för hyresgästernas behov och erbjuda ändamålsenliga lokaler och förvaltning som ger inspiration.

Översättning från Google

Arabic AR English EN German DE Persian FA Swedish SV

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se