Lokaler och bostäder
i Arboga

Sturestadens Fastighets AB

Sturestadens erbjudande är ett bra värdskap med tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi strävar alltid efter att utvecklas och säkerställer att vi lever upp till våra kärnvärden. Sturestaden har en flexibel organisation med bred kompetens inom fastighetsbranschen.

Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företagsetableringar, kommunikationer, utbildning och senare även bostäder. I koncernen ingår också Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

Vision

Sturestadens Fastighets AB är ett samhällsnyttigt, lokalt affärsdrivande företag!

Visionen om att Sturestaden skall vara Arbogas motor är utgångspunkten för vårt arbete. Samhällsnytta och affärsmässighet är grundbultarna för den motorn. Samarbete och ekonomisk stabilitet är oljan som får motorn att gå bra. Arboga Kommuns motto att ”Arboga skall vara en plats för inspiration” står vi bakom och försöker tillse att skapa värden för ägare, hyresgäster, företagare och boende i Arboga samtidigt som vi skapar underlag för nya Arbogabaserade företag och nya Arbogabor.

 

Hållbarhet inom ekonomiska ramar och ett givande samarbete inom och över gränser gör att vi hjälper till och leder Arbogas utveckling framåt. Samarbetet med kommunen är prioriterad för att effektivare nå uppsatta mål.

Affärs­idé

Sturestadens Fastighets AB ska vara den ledande aktören för kommersiella fastigheter och bostäder inom Arboga kommun och driva Arbogas ”utveckling genom samverkan”

 

Detta innebär att:

  • Aktivt medverka till att utveckla kommunen som en attraktiv och efterfrågad etableringsort.
  • Äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationer, utbildning, handel, logistik och förvaltnings-/affärsverksamheter med varierat pris- och kvalitetsutbud.
  • Förädla beståndet, bygga och förvärva nya fastigheter i takt med efterfrågan.
  • Med miljömässig och ekonomisk hållbarhet vara hyresgästers och ägares främsta val vid frågor gällande Arbogas utveckling.