Arboga Kommun

Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Byggnads­firman Lund AB och Arboga kommun för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företags­etableringar, kommunikationer och utbildning.

Vår vägledande målsättning är att vara ett samhällsnyttigt företag. Ett starkt näringsliv, god samhälls­service och bra kommunikationer utgör grunden för en stark ekonomisk utveckling i Arboga.

 

I och med bildandet av Sturestadens Fastighets AB kombineras Byggnadsfirman Lund AB:s mer än 60 år erfarenhet av privat fastighets­förvaltning med Arboga kommuns erfarenhet av samhälls­strategisk planering för att kunna erbjuda ändamåls­enliga lokaler både för uthyrning och försäljning.

Mer information hittar du på

Översättning från Google

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se