Lokaler och bostäder
i Arboga

Arboga Kommun

Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Byggnads­firman Lund AB och Arboga kommun för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företags­etableringar, kommunikationer och utbildning.

Vår vägledande målsättning är att vara ett samhällsnyttigt företag. Ett starkt näringsliv, god samhälls­service och bra kommunikationer utgör grunden för en stark ekonomisk utveckling i Arboga.

 

I och med bildandet av Sturestadens Fastighets AB kombineras Byggnadsfirman Lund AB:s långa erfarenhet av privat fastighets­förvaltning med Arboga kommuns erfarenhet av samhälls­strategisk planering för att kunna erbjuda ändamåls­enliga lokaler både för uthyrning och försäljning.

Mer information hittar du på