Lokaler och bostäder
i Arboga
Intresseanmälan

Intresse­anmälan bostad

Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig om vi får in en bostad som passar dina önskemål. Vi tillämpar inte något kössystem. Din ansökan är aktiv i 3 månader, så tänk därför på att förnya den om du inte blivit erbjuden en lägenhet under den tiden.

Har du frågor utöver denna information får du gärna mejla till info@sturestaden.se.

 

* = Obligatorisk uppgift
Alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (GDPR).
Bolaget kan komma att ta en kreditupplysning.

Intresseanmälan till Sturestadens bostadsområden

(Fyll i formuläret på svenska eller engelska.)

Sökande


 

Medsökande


 

Nuvarande bostad


 

Bostadsområden


 

Önskemål


 

Antal personer som skall bo i den sökta bostaden


 

Övriga önskemål


 

Samtycke enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare hyresgästers integritet är viktigt för oss på Sturestadens Fastighets AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi samlar in och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Sturestadens Fastighets AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Sturestadens Fastighets AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

Mot bakgrund av den information som Sturestadens Fastighets AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Sturestadens Fastighets AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.