Företags­information

Med drygt 100 000 kvm lokaler avsedda för utbildning, kommunikation och företagsetableringar är Sturestadens Fastighets AB idag den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun.

Varje dag går 400 människor till jobbet i våra lokaler. Studenter, resenärer och idrottsutövare är andra som också vistas där. Vi är kundnära på riktigt, finns bara i Arboga med ägarnas samlade resurser i ryggen. I dag har vi 13 kommersiella fastigheter för näringsliv och myndigheter. Dessutom har vi ett växande bestånd av mycket attraktiva bostäder. Innovation och hållbarhet är självklara och viktiga drivkrafter i verksamheten.

 

Som en aktiv fastighetsägare är Sturestaden med och utvecklar Arboga, både genom hållbar utveckling av fastighetsbeståndet och olika typer av samhällsinsatser som att exempelvis stödja barn och ungdomar, idrott och kultur.

 

 

Sturestadens Fastighets AB i korthet

Sturestaden äger och förvaltar fastigheter i Arboga, Sverige.

Fastigheter (per den 31 december 2010)

Kvm, total yta

Ägare

Till lika delar Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB

 

Verkställande direktör

Robert Wibom

 

Styrelseordförande

Mats Öhgren

Översättning från Google

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se