Lokaler och bostäder
i Arboga

Företags­information

Med drygt 100 000 kvm lokaler avsedda för utbildning, kommunikation och företagsetableringar är Sturestadens Fastighets AB idag den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun.

Varje dag går 400 människor till jobbet i våra lokaler. Studenter, resenärer och idrottsutövare är andra som också vistas där. Vi är kundnära på riktigt, finns bara i Arboga med ägarnas samlade resurser i ryggen. Vi har kommersiella fastigheter för näringsliv, myndigheter och dessutom har vi ett växande bestånd av mycket attraktiva bostäder. Innovation och hållbarhet är självklara och viktiga drivkrafter i verksamheten.

 

Som en aktiv fastighetsägare är Sturestaden med och utvecklar Arboga, både genom hållbar utveckling av fastighetsbeståndet och olika typer av samhällsinsatser som att exempelvis stödja barn och ungdomar, idrott och kultur.

 

 

Sturestadens Fastighets AB i korthet

Sturestaden äger och förvaltar fastigheter i Arboga, Sverige.

Fastigheter

Kvm, total yta

Ägare

Till lika delar Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB

 

Verkställande direktör

Håkan Larsson

 

Styrelseordförande

Mats Öhgren