Lokaler och bostäder
i Arboga

Sponsring

Sponsring

Vår sponsring är ett sätt för oss att marknadsföra vårt bolag och våra lokaler och bostäder. Därför stödjer vi kultur –och idrottsverksamhet inom Arboga kommun.

All vår sponsringsverksamhet skall ge en direkt motprestation från den sponsrade alternativt att utgiften är en indirekt omkostnad om det finns en stark anknytning mellan bolaget och den sponsrades verksamhet. En motprestation skall stå i relevans till sponsorbeloppet och kan utgöra till exempel rabatter för våra hyresgäster, visning av verksamhet i utbildningssyfte och liknande.

Vi förbehåller oss rätten att fördela sponsringen så jämlikt som möjligt. Viss del skall gå till kulturella arrangemang.

 

Ansökan

För att ge alla samma möjlighet samt att hantera vår sponsring så effektivt som möjligt skall ansökan alltid göras via blankett på vår hemsida. Vi gör avstämning av inkomna ansökningar två gånger per år, i april och i september. Ansökan skall skickas in före den 31 mars eller före den 31 augusti så behandlas din/er ansökan vid avstämningen. Vi fördelar sponsring så rättvist det är möjligt för oss och vi förbehåller oss rätten att avgöra prioriteringar/fördelning. Vi meddelar samtliga sökanden under april och september. För att underlätta fördelning av sponsormedel så beviljas ingen sponsring mellan perioderna.

 

Riktlinjer sponsring Sturestadens Fastighets AB

  • Vi skall sponsra verksamhet som gynnar vårt bolag samt våra hyresgäster, både inom idrott och kulturell verksamhet. Vår sponsring skall i möjligaste mån inriktas mot ungdomsverksamhet.
  • Syftet med vår sponsring är att stärka vårt varumärke och komma våra hyresgäster till nytta.
  • Skriftliga avtal upprättas alltid med den vi sponsrar, där det klart framgår vilka villkor som gäller.
  • Vi mäter och följer upp vår sponsringsverksamhet och den sponsrade skall alltid redovisa på vilket sätt sponsormedlen använts.

Ansökan om sponsring

(Fyll i formuläret på svenska eller engelska.)

Ansökningsuppgifter