1991–2018

Vår historia

Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företagsetableringar, kommunikationer och utbildning. Fastighetsbeståndet har genom åren utvecklats vidare och innehåller idag även industri, handel, kontor och lager/logistik och har därmed utvecklat företaget till en ledande hyresvärd i Arboga.

Sturestadens Fastighets AB bildas av Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB. Sedan dess har mycket hänt. Arboga har förändrats och Sturestaden har utvecklats.

År 1991

Bolagets första verksamhetsår. Fastigheten Brevbäraren1 (blivande Arboga station) förvärvas.

År 1992

Arbogas nya station invigs.

År 1996

Fastigheten Uttern 8 vid Strängen förvärvas.

År 1998

Fastigheten Åsby 8:7 (Arboga Tekni kpark) förvärvas. Köpet omfattar byggnaderna 23, 24 och 39.

År 1999

Byggnad 69 i fastigheten Åsby förvärvas.

År 2000

Markförvärv av fastigheten Trädgården 10. Byggnaden som ska bli Högskolecentrum börjar uppföras.

År 2001

Inflyttning i Högskolecentrum.

År 2002

Sturestaden offererar ett som det kommer att visa sig, vinnande anbud till Fortifikationsverket.

År 2006

21 mars tillkännages att Arboga är den lämpligaste orten för etablering av försvarsmaktens centrallager (FMCL). I maj bildas dotterbolaget Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB.

År 2007

Första spadtaget för FMCL tas 31 januari.

År 2008

Fastigheten Kuriren 1 förvärvas. På hösten startar ombyggnaden till en modern handelsfastighet. Inflyttning i FMCL sker som planerat 1 juli och invigningen hålls sedan 1 september.

År 2009

Inflyttningen i Kuriren startar till sommaren. Ombyggnad av kontor i Trädgården avslutas och ny hyresgäst flyttar in. Ombyggnad av Kurirens källare startar för att bland annat ge Arboga boulebanor inomhus.

År 2010

Kurirens källare är klar. Dotterbolaget Norra skogen bildas och en ny butik byggs för företaget DollarStore. Ombyggnaden av Kurirens övervåning avslutas och ny hyresgäst flyttar in. Fastigheten Gösen 1 5 förvärvas.

År 2011

Byggstart för ny Burger King restaurang bredvid DollarStore. Under året utformas Spireanprojektet. Fastigheten Blåstjärnan 5 förvärvas för visningshuset som börjar byggas. Fastigheterna Gropgården 3 och Gropgården 4 förvärvas som led i att skapa en strategisk markreserv i inre stadskärnan.

År 2012

Burger King invigs i mars.1 april skedde byggstart för Spirean och husen var klara för inflyttning under senhösten. Nya fastigheter förvärvas. I januari tillträder vi Pumphuset 1 och i augusti Illern 7. Bägge fastigheterna genomgår under året ombyggnader för befintliga och nya hyresgäster. Fasti gheten Gäddan 3 som är en saneri ngsfastighet förvärvas. 30 december förvärvas systerbolaget Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) som nu blir det tredje dotterbolaget i koncernen.

År 2013

Året inleds med förvärvet av den tredje fasti gheten i kvarteret Gropgården. Med detta strategiska förvärv startar under året vårt nya projekt för att förse Arboga med nya bostadslägenheter.

År 2014

Projektet Arkivcentrum Arboga startar i fastigheten Gösen och avslutas runt årsskiftet. Avtal tecknas med Nordic Whisky Capital om att uppföra ett destilleri inom fastigheten Åsby. Projekteringen pågår under hösten. Beslut tas om att förvärva fyra obebyggda fastigheter i kvarteren Porsen och Spirean för att starta ytterligare bostadsprojekt. Byggstart planeras till andra kvartalet 2016.

År 2015

Arkivcentrum blir klart i början av året och offi ciell invigning hålls i september. Vi bygger till ett nytt trapphus på Högskolecentrum för utökad skolverksamhet. I projekten Ljungdahlsbacken (Porsen) och Whiskydestilleriet sker byggstart.

År 2016

Whiskydestilleriet och Ljungdahlsbacken, där inflyttning sker 1 december, färdigställs under slutet av året. Flera ombyggnader och hyresgästanpassningar blir också klara, bland annat Högskolecentrum och på Arboga Teknikpark. Det här innebär också ett tillskott av nya lokalhyresgäster. Bostadsprojektet Spirean II med ytterligare fyra hus startar. Förslagshandling för vår projektfastighet Gropgården tas fram. Ett strategiskt fastighetsförvärv – Gösen 14 – genomförs.

År 2017

Spirean II avslutas och hyresgästerna flyttar in i februari och mars. Flera ombyggnadsprojekt startar som en följd av framgångsrik uthyrning och nya hyresgäster kommer till. Tre av dessa i Arboga station som återigen präglas av liv och rörelse.

År 2018

Översättning från Google

Arabic AR English EN German DE Persian FA Swedish SV

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se