Nu byggs fler lägenheter i centrum

Arbogas centrummiljö läks när ett nytt kvarter byggs på Gropgården. Ett modernt kvarter kommer att fylla ett tomrum i staden med 38 nya hyreslägenheter från ett till fem rum och kök. Till vår hjälp har vi arkitekten Andreas Forsberg som har ett mycket stort kunnande och erfarenhet från genomförda projekt i känsliga stadsmiljöer, så kallade Riksintressen som Arboga och inom Världsarv.

”Baptistkyrkan ser vi som ett viktigt karaktärsskapande element i staden. Denna bevaras för att kunna användas som lokal vilket dessutom kan bidra med ytterligare liv till Nygatan -Arbogas gamla huvudgata.

 

Genom att samspela med den struktur som karakteriserar Arboga placeras den nya bebyggelsen längs Nygatan och Hökenbergs gränd. Detta skapar tydliga gaturum och en innergård som öppnar upp sig mot sydväst och som därmed får mycket gynnsamma solförhållanden. Ytterligare ett bostadshus placeras som en förlängning av Kyrkogatan och bidrar tillsammans med baptistkyrkan, nya förrådsbyggnader, nytt växthus och uteplatser till att skapa en trivsam brokighet inne på gården.

 

Förhoppningsvis ger projektet en injektion till stan med flera välbehövliga hyreslägenheter i varierande storlekar”.

 

Bilden nedan visar en tidig arkitektskiss på hur Gropgården kan se ut. Ett modernt stadskvarter med trähus växer fram. Just nu pågår arbetet med att slutligen utforma hur fasaderna skall se ut och vilka planlösningar som kommer att erbjudas.

 

Byggstart är planerad till 2020 för inflyttning i det nya bostadskvarteret 2021.

Översättning från Google

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se