Sturestaden bygger 40 nya lägenheter i Arboga centrum

Sturestadens styrelse har beslutat att trycka på startknappen för byggprojektet på fastigheten Gropgården. Ett modernt kvarter kommer att fylla ett tomrum i staden med 40 nya hyreslägenheter från ett till fyra rum och kök. Till vår hjälp har vi haft arkitekten Andreas Forsberg som har ett mycket stort kunnande och erfarenhet från genomförda projekt i känsliga stadsmiljöer, så kallade Riksintressen som Arboga och inom Världsarv. Andreas fick under 2019 utmärkelsen Årets Arkitekt när tidskriften Residence delade ut sitt stora formpris.

Baptistkyrkan ser vi som ett viktigt karaktärsskapande element i staden. Denna bevaras för att kunna användas som kompletterande byggnad. 

 

Genom att samspela med den struktur som karakteriserar Arboga placeras den nya bebyggelsen längs Nygatan och Hökenbergs gränd. Detta skapar tydliga gaturum och en innergård som öppnar upp sig mot sydväst och som därmed får mycket gynnsamma solförhållanden. Ytterligare ett bostadshus placeras som en förlängning av Kyrkogatan och bidrar tillsammans med baptistkyrkan, nya förrådsbyggnader, inglasad samlingsplats och uteplatser till att skapa en trivsam brokighet inne på gården.

 

Husen kommer att byggas helt i trä, så kallat KL-trä och lägenheterna på övervåningarna kommer att ha loft upp under takåsen. Hela bygget kommer att ske under tält för att vädersäkra byggnationen. Vid de inledande markarbetena kommer arkeologer att närvara för att övervaka och dokumentera.

 

Bilden nedan visar en tredimensionell modell av hur det nya kvarteret kommer att se ut. Den vita huskroppen till vänster kommer att ligga längs med Nygatan och den röda längs med Hökenbergs Gränd. Det lilla vita huset i modellens nederkant är den gamla Baptistkyrkan som skall renoveras och återställas i ursprunglig form. På innergården kommer att byggas en inglasad gemensam samlingsplats för boende i kvarteret.

 

Byggnationen beräknas komma igång under hösten 2020 och Inflyttning beräknas ske våren 2022.

Översättning från Google

Arabic AR English EN German DE Persian FA Swedish SV

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se