Projekt Gropgården

Sturestaden har tagit fram ett förslag på exploatering av fastigheten som innehåller 38 bostäder och en lokal (gamla Baptistkyrkan). Till vår hjälp har vi haft arkitekten Andreas Forsberg som har ett mycket stort kunnande erfarenhet från genomförda projekt känsliga stadsmiljöer som så kallade Riksintressen (som Arboga) och inom Världsarv.

”Baptistkyrkan ser vi som ett viktigt karaktärsskapande element i staden. Denna bevaras för att kunna användas som lokal vilket dessutom kan bidra med ytterligare liv till Nygatan -Arbogas gamla huvudgata.

 

Genom att samspela med den struktur som karakteriserar Arboga placeras den nya bebyggelsen längs Nygatan och Hökenbergsgränd. Detta skapar tydliga gaturum och en innergård som öppnar upp sig mot sydväst och som därmed får mycket gynnsamma solförhållanden. Ytterligare ett bostadshus placeras som en förlängning av Kyrkogatan och bidrar tillsammans med baptistkyrkan, nya förrådsbyggnader, nytt växthus och uteplatser till att skapa en trivsam brokighet inne på gården”.

 

Sturestadens ambition att genomföra projektet skulle innebära att stadens gamla ”entre´” från öster längs Nygatan skulle återställas och därmed få bort ett ”sår” i stadsbilden.

 

Sedan en tid tillbaka avvaktas myndigheternas reaktion på förslaget.

Översättning från Google

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se