Lokaler och bostäder
i Arboga
[bellows menu="27"][bellows_posts post_parent="245" depth="3"]

[shiftnav_toggle target="undersidor-sturestaden" class="shiftnav-toggle-button" icon="bars"]Projekt[/shiftnav_toggle]

40 nybyggda lägenheter i Arboga centrum

Gropgården är ett modernt, centralt kvarter i korsningen Nygatan/Hökenbergs gränd med 40 nya hyreslägenheter från ett till fyra rum och kök. Till vår hjälp har vi haft arkitekten Andreas Forsberg som har ett mycket stort kunnande och erfarenhet från genomförda projekt i känsliga stadsmiljöer. Andreas fick under 2019 utmärkelsen Årets Arkitekt när tidskriften Residence delade ut sitt stora formpris.

Den nya bebyggelsen ligger längs Nygatan och Hökenbergs gränd. Detta skapar tydliga gaturum och en innergård som öppnar upp sig mot sydväst och som därmed får mycket gynnsamma solförhållanden. Ytterligare ett bostadshus är placerat som en förlängning av Kyrkogatan och bidrar tillsammans med gamla Baptistkyrkan, nya förrådsbyggnader, inglasad samlingsplats och uteplatser till att skapa en trivsam brokighet inne på gården.