Lokaler och bostäder
i Arboga

Ledning & Styrelse

Sturestadens Fastighets AB har en flexibel organisation med stark regional förankring och stor kompetens inom fastighetsbranschen. Alla förvaltnings- och marknadstjänster köps av Byggnadsfirman Lund AB. Genom detta samarbete säkerställs den starka kundorienteringen och korta beslutsvägar.

Styrelse

Sturestadens styrelse består av sex ledamöter, tre från Arboga kommun och tre från Byggnadsfirman Lund AB. Ordförande representerar Arboga kommun.

 

Arboga Kommun

Mats Öhgren, ordförande | Alexander Knutsson, styrelseledamot | Ingrid Noord-Silversten, styrelseledamot 

 

Byggnadsfirman Lund

Hans Olof Lund, styrelseledamot | Torbjörn Persson, styrelseledamot | Mikael Dahlqvist, styrelseledamot