Ledning & Styrelse

Sturestadens Fastighets AB har en flexibel organisation med stark regional förankring och stor kompetens inom fastighetsbranschen. Alla förvaltnings- och marknadstjänster, förutom VD-tjänsten, köps av Byggnadsfirman Lund AB. Genom detta samarbete säkerställs den starka kundorienteringen och korta beslutsvägar.

Ledning

Håkan Larsson

Verkställande direktör
Telefon: 0589-35 88 04
E-post: hakan.larsson@sturestaden.se

Håkan Larsson

Verkställande direktör
Telefon: 0589-35 88 04
E-post: hakan.larsson@sturestaden.se

Styrelse

Sturestadens styrelse består av sex ledamöter, tre från Arboga kommun och tre från Byggnadsfirman Lund AB. Ordförande representerar Arboga kommun.

 

Arboga Kommun

Mats Öhgren, ordförande | Richard Fallkvist, styrelseledamot | Kjell Cladin, styrelseledamot

 

Byggnadsfirman Lund

Hans Olof Lund, styrelseledamot | Torbjörn Persson, styrelseledamot | Mikael Dahlqvist, styrelseledamot

Översättning från Google

Arabic AR English EN German DE Persian FA Swedish SV

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se