Lokaler och bostäder
i Arboga

• Hållbara • Utvecklande • Samarbete • Ansvarstagande

Kärnvärden

Sturestadens kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi åstadkommer och vad vi vill bli uppfattade som. De definierar alltså ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar samtidigt i strävan att nå framgång.

Hållbara

Vid varje affärsuppgörelse och egna beslut tillse att hållbarhet för miljö och ekonomi viktas stort.

Utvecklande

Vi ska vara nytänkande, flexibla och ständigt förbättra oss för att skapa resultat och nå målen.

Samarbete

Vi samarbetar för att effektivisera möjligheterna för flera att verka och bo i Arboga.

Ansvarstagande

Pålitliga med omsorg och noggrannhet, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.