• Engagemang • Utvecklande • Professionalism • Ansvarstagande

Kärnvärden

Sturestadens kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi åstadkommer och vad vi vill bli uppfattade som. De definierar alltså ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar samtidigt i strävan att nå framgång.

Engagemang

Vi är engagerade i våra kunders och våra ägares verksamhet och ger därmed förutsättningar för vår positiva utveckling.

Utvecklande

Vi ska vara nytänkande, flexibla och ständigt förbättra oss för att skapa resultat och nå målen.

Professionalism

Vi är professionella men vill samtidigt nå längre än så och överträffa förväntningar från kunder och ägare. Ärlighet, trovärdighet och kunskap inryms i vårt förhållningssätt.

Ansvarstagande

Att ta ansvar är att vara pålitlig men också kreativ. Vi utför vårt arbete med omsorg och noggrannhet, med våra kunders och företagets bästa i åtanke. Vi tar också ansvar för överlevnaden av vår miljö nu och i framtiden.

Översättning från Google

Arabic AR English EN German DE Persian FA Swedish SV

Om du vill rapportera ett problem med din bostad

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Om du vill rapportera ett problem med din lokal

Vänligen ring
0589-15800.

Du kan också fylla i formuläret

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor

Telefon växel:
0589-61 01 60

 

E-post:
info@sturestaden.se