Lokaler och bostäder
i Arboga

Gropgården

Följ byggnationen och se hur Gropgården växer fram

Här kan du följa utvecklingen av Gropgården​ – 40 nya hyresrätter i centrala Arboga.

Februari 2022 – Vecka 5

Nu har den röda fasaden efter Hökenbergs gränd kommit fram och invändigt tar lägenheterna allt mer form. 

December 2021 – Vecka 52

Nu har det första tältet monterats ned och man kan få en uppfattning om hur det färdiga huset kommer att se ut.

Oktober 2021 – Vecka 46

Bygget fortskrider enligt plan och efter Hökenbergs Gränd arbetas med tak och fasad för att under kommande vecka påbörja nedmontering av det första tältet.

Oktober 2021 – Vecka 44

På Nygatan pågår fortsatt montering av stommar samt isolering mellan de två huskropparna och efter Hökenbergs Gränd har fönster och den rödmålade ytterpanelen kommit på plats. 

Oktober 2021 – Vecka 43

Nu pågår arbete med montering av stommar på husen efter Nygatan och efter Hökenbergs Gränd arbetas med tak och fasad.

September 2021 – Vecka 37

 Arbetet med väggelementeten fortsätter och husen växer succesivt fram under de stora tälten.

September 2021 – Vecka 36

De prefabricerade väggelementen lyfts in och monteras i vädersäker miljö under det stora tältet efter Hökenbergs Gränd.