Lokaler och bostäder
i Arboga
Nyhet

Besök gärna vår informationsbod vid Gropgården!

dec 8, 2021

Nu är vår informationsbod på plats vid Gropgården, Nygatan 23. Här kan du ta del av aktuell information om projektet, exempelvis beskrivning av bostäderna, planskisser, bilder och tidplan. Boden har vi byggt i samarbete med AB Markentreprenader och den invändiga belysningen drivs av solceller.