Lokaler och bostäder
i Arboga
tryck_till
Nyhet

Personuppgiftspolicy

mar 25, 2020

Vi på Sturestaden värnar om din personliga integritet. Läs hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

 

Personuppgiftspolicy

 

Förord

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare hyresgästers integritet är viktigt för oss på Sturestadens Fastighets AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi samlar in och att alla ska känna sig trygga i hur vi behandlar personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling samt på vilket sätt den registrerade kan ha kontroll över sina uppgifter. Sturestadens Fastighets AB (556167-2063) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, E-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, IP-adress och fotografier.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket syfte?

När du är eller vill bli hyresgäst hos oss samlar vi in uppgifter om dig såsom namn, personnummer, adress, E-post, telefonnummer samt dina ekonomiska förhållanden.
Vi gör även en kreditupplysning vars syfte är för att få information gällande din betalningsmöjlighet. I vissa fall kan vi komma att behandla eventuella störningar och betalningsförsummelser.

Både när du söker bostad eller lokal samt sluter avtal med oss begär vi skriftligt samtycke från dig för att behandla dina personuppgifter.

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna administrera ansökningar, sluta avtal, upprätthålla våra skyldigheter samt ge god service och den lagliga grunden är en intresseavvägning där insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig.

 

 

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi på Sturestadens Fastighets AB kommer aldrig låta tredje part använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster kan vi komma att dela dina uppgifter med ett annat företag, ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bland annat entreprenader och IT-tjänster.

Med dessa företag har vi skrivit så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, vilket innebär att de får behandla uppgifterna enligt givna instruktioner och riktlinjer från oss som personuppgiftsansvarig.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Sturestadens Fastighets AB behandlar personuppgifter enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda personuppgifter och värna om den personliga integriteten. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte längre behövs.

De system som används för att behandla personuppgifter uppdateras kontinuerligt för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar personuppgifter på ett enligt lagen överensstämmande och säkert sätt.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Uppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar lagras så länge det är nödvändigt enligt gällande bokföringslag samt för att bevaka eventuella kvarstående fordringar.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad hos oss?

Vi på Sturestadens Fastighets AB är öppna om du som kund hos oss vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära ett registerutdrag över lagrade uppgifter. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att få dem ändrade.

Har du frågor och funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter eller hur vi efterlever denna policy är du välkommen in till oss på Herrgårdsgatan 21 i Arboga eller kontakta oss på telefon 0589-61 01 60 eller mail info@sturestaden.se