Lokaler och bostäder
i Arboga
Nyhet

Information angående Corona-pandemin

mar 20, 2020

Vi har tagit fram riktlinjer samt allmänna råd i syfte att skydda varandra mot smitta och minska smittspridning så långt det är möjligt. Med anledning av detta ber vi dig att inte besöka vårt kontor om vi istället kan hjälpa dig via telefon eller mail. Vår personal kommer inte att gå in hos hyresgäster som har Coronaliknande symptom utom i de fall vi anser att det är ett akut läge. I dessa fall måste hyresgästen/hyresgästerna hålla avstånd.

 

Vi vill också ge några allmänna råd till boende och besökare:

 

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13. Folkhälsomyndigheten har också smittskyddsinformation på olika språk.